Szczegóły

photo oferty
70zł0

0 Ocen

Popularność

Język angielski – Marcin Suchecki

Jeżeli chcesz poprawić swoją płynność mówienia i naturalność używania języka w pracy i poza nią, to zachęcam osoby indywidualne i firmy do zapoznania się z ofertą. Jako twój ostatni korepetytor, znam dobrze potrzeby ludzi biznesu, toteż kurs jest mocno praktyczny, merytoryczny i skrojony indywidualnie na miarę twoich oczekiwań.

Formalną edukację pobierałem w Polsce i Holandii oraz aktualnie studiuję na SGH, realizowane kierunki International Business w j. angielskim. Posiadam zaświadczenie CEFR na poziomie C1/C2 i ukończony intensywny kurs GMAT. Języka uczę się od 17 lat, a od 5 lat akademicko i jako nauczyciel operuje w sferze International Business English. Posiadam bogate doświadczenia przedsiębiorcze realizując projekty komercyjne w środowisku międzynarodowym, koordynując współpracę z partnerami zagranicznymi. Jest to uzupełnione kilkoma latami pobytu za granicą oraz ciągłą realizacją kursów poziom: A1-C1 z menadżerami, dyrektorami oraz właścicielami firm, prawnikami oraz studentami uczelni biznesowych.

AKTUALNA PROPOZYCJA:
1. Przełamywanie barier komunikacyjnych, praca nad pewnością siebie i otwartością na język.
2. Kurs specjalistyczny "Business communication" (el. negocjacji, analizy faktów, wnioskowania, krytycznego myślenia i formalnej komunikacji).
3. Dialogi i rozmówki biznesowe w języku angielskim.
4. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, konstruowanie CV, pisanie listów motywacyjnych.
5. Przygotowanie ludzi do pracy i życia za granicami kraju.
6. Przygotowanie do egzaminów uniwersyteckich (angielski + przedmioty merytoryczne).
7. Nauka od podstaw(A1-B1) oraz kursy zaawansowane(B2-C2) ogólne dla młodzieży i dorosłych.
8. Przygotowanie do MATURY podstawa/ rozszerzenie + pomoc ogólnoszkolna.
9. Realizacja przykładowych materiałów z certyfikatów językowych stymulujących proces nauki.

Jestem osobą przyjazną i cierpliwą, więc zajęcia zawsze odbywają się w maksymalnym poczuciu komfortu oraz szukam najlepszych sposobów przekazywania informacji, aby nigdy nie marnować czasu. :) Stosuje autorskie metody edukacyjne, które łączę z elementami afirmacji językowej. Zostały one opracowane skrupulatnie i w taki sposób, aby przynosiły jak najszybsze efekty. Dodatkowo, dotychczasowi partnerzy rekomendują metodę jako efektywną, weryfikując ją w praktyce. Optymalizuje ona proces nauki nawet do 50%.
Call me and let's practice together!

Cena: 70pln/60min. Zawiera: przygotowanie indywidualne kursu, darmowe materiały + dostęp do bazy wiedzy, konsultacje telefoniczne, dojazd do klienta (wybrane dzielnice).
Możliwe również zajęcia przez TELEFON/ SKYPE/ Whatsapp lub U MNIE.

Prowadzone są również kursy grupowe, na które przewidziane są nawet 50% rabaty! Więcej informacji na stronie internetowej.

Zapraszam do kontaktu z biurem :)

Płatności za zajęcia bezpośrednio u korepetytora. Platforma obsługuje jedynie rezerwacje terminu.

--

If you want to improve your fluency of speaking and the natural use of language at work or outside, then I strongly encourage individuals and firms to get acquainted with my offer. As your last tutor, I know the needs of business people well, so the course is very practical, substantive and tailored to your individual expectations.

I have held my former education in Poland and the Netherlands, and currently I study at Warsaw School of Economics, in the field of International Business, taught in English language. I possess a CEFR certificate at C1 / C2 level and I have completed an extensive GMAT examination course. Besides this, I have been studying English for 17 years, and for 5 years I have been running my activities in the area of International Business English, as a student, tutor and white collar worker, parallelly. Additionally, I have rich entrepreneurial experience, executing commercial projects in the international environment and coordinating cooperations with foreign partners. This is complemented by several years of stay abroad and constant realization of A1-C1 level tutoring sessions with top and middle managers, directors and business owners, lawyers and business university students.

ACTUAL OFFER:
1. Intensive work on communication barriers, self-confidence and openness to language.
2. Specialist "Business communication" course (elements of negotiations, facts analysis, concluding, critical thinking and formal communication).
3. Dialogues and business small talks in English.
4. Preparation for an interview, CV construction, cover letters writing.
5. Preparation of people to work and live abroad.
6. Preparation for university exams (e.g. SGH; UW)
7. "General English" primary level (A1-B1) and advanced level courses (B2-C2) for youths and adults.
8. Preparation for Matura exam Primary/ Advanced level + general school support.
9. Language certificates content realization, supporting Your learning process.

I am a friendly and patient person, so classes always take place in maximum sense of Your comfort and also, I constantly look for the best teaching practices, eventually never to waste time. :) Moreover, I use original education methods that I combine with elements of lingual affirmation. They have been developed scrupulously and in a way to bring the effects as soon as possible. In addition, existing partners recommend the method to be effective, verifying it in practice. It optimizes a learning process by up to 50%.
Call me and let's practice together!

Price: 70pln/60min. Includes: Fully customized course and methods preparation; FREE education materials + FREE access to knowledge base; 24/7 telephone tutorship; door to door service (chosen districts).

The possibility to organize TELE/ SKYPE tutoring sessions or where do I reside. Certificates of qualifications or testimonials are available upon request.

Up to 50% discount for group sessions!

If you have any questions, please contact me at the phone number or send me a message. :)

Płatności za zajęcia bezpośrednio u korepetytora. Platforma obsługuje jedynie rezerwacje terminu.

0 Ocen